Banka Kovanica

Banka Kovanica - Hrvatska banka

  • Banka

BANKA KOVANICA d.d.

Banka Kovanica
Preradovićeva 29, 42000 Varaždi
Telefon 042/403-403, telefaks 042/212-148
VBB 4133006
http://www.kovanica.hr

Uprava

Radojka Olić – predsjednica, Darko Kosovec – član, Gian Luigi Bonfe – član

Nadzorni odbor

Gilberto Ghiotti – predsjednik, Ivan Majdak, Luca Simoni, Vladimiro Renzi, Andrea Albertini, Čedomil Cesarec, Davor Štern

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. 93,06
2. Josip Samaržija 5,96

Revizor

PriceWaterhouseCoopers (PwC) d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 1.043.532
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 1.043.532
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 21.575
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 1.846
Dobit/gubitak tekuće godine –27.598

Banka Kovanica sa sjedištem u Varaždinu, osnovana je 1997. godine te ima preko stotinu zaposlenih u 19 poslovnica na području cijele Hrvatske. Od svibnja 2007. godine u većinskom je vlasništvu Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, najstarije banke u Republici San Marino. Razvojni planovi Banke Kovanica u nadolazećem razdoblju podrazumijevaju usavršavanje postojećih usluga i širenjem ponude proizvoda u sektorima gospodarstva i poslovanja s građanstvom u svim svojim poslovnicama. Banka Kovanica planira u narednom razdolju provesti cjelokupan rebranding kako bi i u Hrvatskoj nosila ime Grupe, odnosno svog većinskog vlasnika.

Banka je započela s radom 1997. godine i od malobrojne početne ekipe, danas broji preko stotinu zaposlenih u 20 poslovnica širom cijele Hrvatske.

Banka Banka Kovanica 5.8.2020

Banka Kovanica